Modelattest verplaatsingen

30/03/2020

Belgische werknemers in België

Zoals de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (1) zelf aangeeft op de site, bestaat vandaag geen enkele verplichting of noodzaak om een attest aan uw medewerkers te bezorgen voor woon-werk verkeer of transport binnen België.

Concreet houdt dit dus in dat uw medewerker wettelijk de baan op mag en de politie geen boete mag geven enkel en alleen omdat hij geen attest kan voorleggen.

Hoewel het niet verplicht is om een attest op te maken, biedt FEE u een model attest aan dat u in bijlage kan vinden. 

 

https://www.fesah.be/data/content/file/verplaatsingsattest-werkgever-fedibel.docx

https://www.fesah.be/data/content/file/verplaatsingsattest-werkgever-fesah.docx

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies