Drie nieuwe functionaliteiten

31/07/2018

Introductie van 3 belangrijke nieuwe functionaliteiten

Drie belangrijke nieuwe functionaliteiten zijn nu beschikbaar op de beheeromgeving:

1. Interesselijst
Afnemers hebben nu de mogelijkheid om producenten op te nemen op een interesselijst. Men heeft daardoor direct inzage of er nieuwe data beschikbaar is en men ontvangt een e-mail wanneer een producent een nieuwe dataset heeft doorgeladen. InstallData gebruikt deze lijst om nieuwe dataleveranciers te benaderen.

2. Gebruikersaccount
Deze functie biedt voor de superuser de mogelijkheid om accounts aan te maken en te beheren onder zijn bedrijf.
 
3. Mijn data
Het menu-item [Mijn data] biedt de dataleverancier de mogelijkheid om zijn product- en handelsrecords en bijhorende bijlagen in te zien. Alle data is overzichtelijk, zowel de data die beschikbaar is voor de afnemers als de data die aangeleverd is met een dataset maar nog niet is doorgeladen (als controlefunctie).

Bij het uploaden van de data door een fabrikant op de stagingongeving, kan hij dus nu zelf deze data ook bekijken alsof het al gepubliceerd is. De data-afnemers zien deze data niet. De fabrikant kan deze data nu bekijken en de inleesverslagen met fouten en waarschuwingen analyseren en hij kan het statistiekrapport bestuderen. Dan besluit hij of de data geschikt is voor publicatie. Zodra de fabrikant deze data vrijgeeft wordt het gepubliceerd op de productie omgeving en kan iedereen het zien.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies