Interview: ETIM classificatie

04/10/2018

ETIM-classificatie: onmisbaar voor fabrikanten, groothandels en installateurs

Een interview van de directeur van Kentenstandaard Bouw en Installatie

Rien Wabeke, Directeur Ketenstandaard Bouw en Installatie

Ketenstandaard Bouw en Installatie biedt twee standaards waarmee bedrijven in de bouw-, installatie- en onderhoudssector processen kunnen digitaliseren. ETIM is de standaard voor de classificatie van technische producten.

Wat is ETIM en welke toegevoegde waarde biedt het voor fabrikanten, groothandels en technische dienstverleners?

ETIM is de internationale standaard voor de classificatie van technische producten. Fabrikanten kunnen kenmerken, die belangrijk zijn voor de vindbaarheid van een product, toevoegen aan de classificatie. Zo oefent de fabrikant invloed uit op de manier waarop een product wordt weergegeven in een digitaal bestand. Als een product op de juiste manier is geclassificeerd, zorgt dit ervoor dat de klant (een installateur of bouwbedrijf), deze beter kan vinden.

Ook de groothandel profiteert van de voordelen van ETIM. De data die een fabrikant namelijk aanlevert, kan de groothandel gebruiken om haar eigen assortiment (met producten die volgens ETIM zijn geclassificeerd) aan de klant beschikbaar te stellen. Dit kan via verschillende kanalen, bijvoorbeeld hun website, catalogus, of bestelsysteem, zoals InstallData. De data kan eventueel worden aangevuld met eigen prijzen.

Verder is het mogelijk om de normale ETIM-klassen uit te breiden met geometrische gegevens. Dit noemen we ETIM MC. Wanneer productdata wordt uitgebreid met deze geometrische kenmerken kunnen deze worden gebruikt om in te lezen in een BIM-applicatie, zo weet je van producten bijvoorbeeld waar het nulpunt zit. Deze data kan worden toegevoegd aan het bouwwerkdossier, dat is het dossier wat gedurende de levensloop van een bouwwerk wordt opgebouwd en bewaard. De data uit dit dossier kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de sloop van een gebouw, om te bepalen welke onderdelen kunnen worden hergebruikt.

Wat zijn de voordelen op internationaal niveau?

ETIM wordt momenteel gebruikt in 18 landen en is beschikbaar in 12 talen. Omdat producten worden aangeduid met codes, weet je altijd zeker dat je het over dezelfde producten hebt. De kans op miscommunicatie wordt geminimaliseerd, omdat er geen termen vertaald hoeven te worden als je contact hebt met een buitenlandse vestiging.

Hoe blijft ETIM aansluiten op continu veranderende assortimenten en producten?

Voor een goede classificatie is het van belang dat partijen uit de markt hun wensen en behoeften aangeven, zodat de standaard op ontwikkelingen aan blijft sluiten. Daarom zijn de classificatiecommissies opgericht. Deze commissies houden zich bezig met het beheer, de ontwikkeling en het onderhoud van de classificatie rondom specifieke productgroepen, zoals kabels en koudetechniek. In zo’n commissie bespreken fabrikanten met elkaar of de kenmerken die zijn toegekend aan producten voldoen aan de wensen, en of de structuur op internationaal niveau voldoet.

Naast de classificatiecommissies is er ook een algemene ETIM Commissie, die zich minder inhoudelijk bezighoudt met de classificatie, maar onder andere zorgt dat ETIM blijft aansluiten op internationale ontwikkelingen en andere standaards. Verder worden de Nederlandse deelnemers van ETIM vertegenwoordigd in het Technisch Comité van ETIM International. Zij besluiten of een wijzigingsverzoek wordt doorgevoerd.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van ETIM?

Allereerst worden deelnemers van ETIM ondersteund door onze professionele helpdesk. Zij weten alles van de classificatie; onze deelnemers hebben verstand van hun producten. Gezamenlijk worden dan de juiste kenmerken vastgesteld.

Verder is het indienen van wijzigingsvoorstellen voorbehouden aan deelnemers van ETIM. Ook kunnen deelnemers gebruik maken van ETIM UP, een conversietool waarmee data vanuit een oudere versie van ETIM naar een nieuwe versie wordt geüpdatet. Dit scheelt veel handmatig werk.

Daarnaast ontvangen deelnemers nieuwsbrieven, en worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.

Hoe kunnen bedrijven starten met ETIM?

Allereerst is het belangrijk dat er een verantwoordelijke persoon wordt aangesteld. Idealiter is dit een persoon die veel van het assortiment afweet en data beheert. Verder heb je een PIM-pakket nodig. Als je gaat beginnen met classificeren, start dan met de producten die het meest verkocht worden. Ook moet bepaald worden via welk kanaal u uw informatie wilt distribueren. En om van alle voordelen gebruik te kunnen maken, is het van belang dat uw bedrijf deelnemer wordt van ETIM.

 

Bekijk ook de video, waarin Michan Katerbarg (manager Digital & e-Business, Wavin) en Roy Leenders (projectmanager e-Business, ABB) toelichten waarom ETIM niet meer is weg te denken uit hun bedrijfsvoering.

Meer weten? F.E.E. organiseert een ETIM infosessie op 20 november 2018 in aanwezigheid van Marc Habets (Technical Director, ETIM International) en Rien Wabeke (Directeur, Ketenstandaard Bouw en Installatie). Je vindt alle info op onze website hier.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies