Juridisch

Als beroepsfederatie verdedigt FESAH de belangen van haar leden bij de overheid waar noodzakelijk. Bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld milieubeleidsovereenkomsten) zien wij er als federatie immers op toe dat uw professionele belangen niet geschaad worden.

Naast de belangenverdediging levert FESAH ook juridisch advies. Dit omvat een ruime waaier van rechtstakken,o.a. vennootschapsrecht, handels- en economisch recht, arbeidsrecht en zakenrecht. Het is niet ondenkelijk dat u als ondernemer geconfronteerd wordt met juridische vraagstukken zoals het opzeggen van handelshuurovereenkomsten of dergelijke. Als lid van FESAH kan u kosteloos dienst doen op de eerstelijns adviesverlening van onze juristen die u met raad en daad zullen bijstaan.

U kan eveneens als lid terecht bij de juristen van FESAH voor begeleiding bij opstelling van juridische documenten zoals distributieovereenkomsten, algemene voorwaarden, handelshuurovereenkomsten, arbeidscontracten, arbeidsregels- en beleid, ...

Verklaring over cookies